Search for European Projects

Společné soužití (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0257)
Start date: Sep 28, 2006, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je tvořen především pro zlepšení česko-rakouského soužití a vzájemného poznávání kultur. Je zaměřen na prohloubení spolupráce v oblasti kultury a regionálních tradic. Od nepaměti žili v regionu ve shodě vedle sebe Češi a Rakušané. S nástupem totality a odsunu německé a rakouské části obyvatelstva byly staleté tradice přerušeny a nově příchozí obyvatelstvo na ně již nenavázalo. V důsledku společenských událostí r. 1989 se vztahy mezi oběma komunitami pomalu mění k lepšímu. Letos uplyne již 960 let od první písemné zmínky o založení Břeclavi. Obdobné výročí zaznamenává i dolnorakouská obec Herrnbaumgarten, která byla založena o 10 let později. Tato výročí si Břeclav i naši rakouští přátelé připomenou kulturní akcí, které se v rámci dětského festivalu v Břeclavi zúčastní i děti ze základní školy Poysdorf - souboru Regenbogensingers aus Poysdorf. Společná vinařská tradice bude připomenuta a představena na společné Výstavě vína, kde budou prezentovány i vzorky z Dolního Rakouska. Doba vzpomínaných výročí bude dále prezentována na historickém jarmarku, kde bude šermířská produkce a budou zde k vidění stánky s ukázkou starých řemesel, ražbou denárů atp.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   278 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants