Search for European Projects

utování nejen rakouskými vinohrady (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0438)
Start date: Nov 29, 2006, End date: Jul 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

V současné době je jen málo společenských akcí, na kterých by se obě strany podílely, proto jsme se rozhodli, že podpoříme akci společenského i sportovního charakteru těchto regionů a uspořádáme „putování“, která nám pomohou přirozenou cestou poznat rakouský region v okolí městečka Poysdorf a naopak rakouským partnerům vznikne příležitost poznání kouzelné krajiny na hodonínsku. Cílem projektu je udržet soudržnost dvou národů, poznat zahraniční krajinu a nabýt nových zkušeností z oblasti cestovního ruchu, vinařství, koňské turistiky, zejména však získat zkušenosti z oblasti budování cyklistické infrastruktury. Tato vyspělá evropská krajina je našim vzorem, proto cítíme za velmi potřebné a nutné čerpat informace od našich přeshraničních partnerů, přispět k rozvoji cestovního ruchu budováním a posilováním infrastruktury. Chceme nasbírat informace a zkušenosti a přispět k regionálnímu rozvoji cestovního ruchu. Myšlenkou tohoto volnočasového projektu je zorganizovat akci, která regionům navzájem představí turistické atrakce a předá zkušenosti z oblasti budování cyklistické infrastruktury a cestovního ruchu. První den, na předem určené „putovací“ trati vedoucí z Valtic přes cyklistický hraniční přejezd Schrattenberg do Poysdorfu, budou zastávky, na kterých budou účastníkům zájezdu předány veškeré informace o rozvoji krajiny zmíněného odvětví. Druhý den jsme naplánovali putovaní okolím Baťova kanálu a řeky Moravy na hodonínsku. Charakteristika obou regionů je velmi podobná, cyklistické zázemí je však oproti našemu regionu na velmi vyspělé úrovni, proto bude kladen velký důraz na vnímání kvality infrastruktury a rady našich partnerů. Zpracovali jsme projekt pro stále se prohlubující vztahy. Prioritou Mikroregionu Hodonínsko je vybudovat a obnovit za pomoci všech občanů kvalitní nadregionální i regionální cyklopark ve spojení s vinařskými stezkami. Fungující rakouský cyklistický i vinařský stav nám přijde jako ideální pro sbírání informací a zkušeností.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   114 638,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants