Search for European Projects

Setkání mužských pěveckých sborů v Poštorné (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0254)
Start date: May 19, 2006, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je setkání mužských pěveckých sborů z Podluží a Dolního Rakouska. Tato oblast byla součástí Rakouska-Uherska. Valticko, jehož součástí byly mimo Valtic i obce Charvátská Nová Ves, Poštorná, Hlohovec a Sedlec, náleželo k Dolním Rakousům a k Československé republice bylo připojeno až v roce 1920. Do II. světové války bylo toto území z hlediska národopisného stejnorodým útvarem s živou tradicí a kulturním stykem, který se vzájemně ovlivňoval a obohacoval. Po II. světové válce a zejména pak po roce 1948 byly veškeré vazby zpřetrhány a lidová tradice spjatá s Podlužím na rakouské straně téměř zanikla. Proto chceme tímto projektem podpořit a uchovat tradici podlužáckého lidového zpěvu v česko-rakouském příhraničí. Slovácký krúžek Poštorná se pravidelně účastní jako účinkující přehlídek mužských sborů na Slovácku. V loňském roce navázal v rámci projektu Dispozičního fondu Fašank 2006 spolupráci s obcí Bernhardstahl a sdružením Weinviertler Dreiländereck. Při této příležitosti naši rakouští přátelé ocenili krásu našeho kroje, rozmanitost lidových zvyků i míru zapojení dospělých, dětí a mládeže do folklórního života krúžku, protože v jejich oblasti kroje už téměř vymizely a mládež nemá o folklór takový zájem. Proto chceme tímto projektem probudit zájem o podlužácký folklór a lidový zpěv na obou stranách hranice a založit tak novou tradici každoročního setkávání mužských pěveckých sborů v Poštorné. Projekt je v souladu s dlouhodobým rozvojem města v oblasti kultury, s PRK Jm kraje a Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, kterou přijala vláda České republiky usnesením č. 571 ze dne 11. 6. 2003. Je transparentní, finančně realistický a je předjednán s místními mužskými pěveckými sbory. Účastí sboru z Dolního Rakouska získá evidentní přeshraniční aspekt.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   78 375,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants