Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

En karolinerförening mot vision 2018

Start date: May 31, 2011, End date: May 30, 2014,

Målet med projektet är att skapa en Jämt-trøndersk karolinerförening som i framtiden kan förvalta och koordinera det gemensamma arbetet med nätverket Armfeldts karoliner som har funnits i över 20 år. Den primära målgruppen som engageras i projektet är nätverket Armfeldts karoliner som består av en mixad församling av kommuner, institutioner, ideella föreningar, skolor, förvarsmaktens traditionsbär ...
Read Project

 1

 FINISHED 

Hållbar utveckling i Gränsfjällen, fas 2

Start date: Sep 30, 2010, End date: Sep 29, 2011,

Projektet bygger på en tidigare genomförd förstudie med djupintervjuer med utvalda representanter för rennäring, myndigheter, turistnäringen, markägare och entreprenörer som alla har intressen i gränsfjällen kring Sylarna. I Hållbar utveckling i Gränsfjällen, fas 2, är målet att fastställa en handlingsplan som inkluderar både på sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Processen och den tänk ...
Read Project

 1

 FINISHED 

Gränsregionalt samarbete

Start date: Dec 31, 2009, End date: Dec 30, 2010,

Interregs beslutfattare ska studera med bakgrund av en studieresa de mest potentiellt utvecklingsbara delarna i NGB. De övergripande turismorganisationerna som de senaste två åren genomgått en konsolidering på hemmaplan, bl.a. genom att nya strategier och kommunikationsplattformer deltar också. Projektet ska bidra till att turismorganisationerna och dess personal kan lära känna varandras organisat ...
Read Project

 1

 FINISHED 

Gränsfjällen - en arena för hållbar samhandling inom turism

Start date: Sep 30, 2009, End date: Sep 29, 2010,

Svenska Turistföreningen (STF), Trondhjems Turistforening (TT) och Naboer AB önskar genom en förstudie se på möjligheterna att tillsammans med övriga intressenter i Sylarnaområdet, skapa en långsiktig och hållbar utveckling i denna del av den svensk-norska fjällvärlden. Om förstudien faller väl ut kommer man inom ramen för den även att formulera ett större Interregprojekt
Read Project

 1