Search for European Projects

Gränsregionalt samarbete
Start date: Dec 31, 2009, End date: Dec 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Interregs beslutfattare ska studera med bakgrund av en studieresa de mest potentiellt utvecklingsbara delarna i NGB. De övergripande turismorganisationerna som de senaste två åren genomgått en konsolidering på hemmaplan, bl.a. genom att nya strategier och kommunikationsplattformer deltar också. Projektet ska bidra till att turismorganisationerna och dess personal kan lära känna varandras organisationer och affärsideer bättre. Dessutom ska projektet uppmana aktörerna att arbete fram en prioriteringslista på aktiviteter/projekt som ger ett mervärde för de involverade och som ska kunna genomföras på det gränsöverskridande planet. Prioriteringarna och visionerna kommer att sammanställas och presenteras på ett uppföljningsmöte under hösten 2010.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 14.4%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website