Search for European Projects

Hållbar utveckling i Gränsfjällen, fas 2
Start date: Sep 30, 2010, End date: Sep 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Projektet bygger på en tidigare genomförd förstudie med djupintervjuer med utvalda representanter för rennäring, myndigheter, turistnäringen, markägare och entreprenörer som alla har intressen i gränsfjällen kring Sylarna. I Hållbar utveckling i Gränsfjällen, fas 2, är målet att fastställa en handlingsplan som inkluderar både på sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Processen och den tänkta visuella multimediaprodukten ska ge kännedom om intressenternas aktiviteter som årscykel. Det bör ge en ökad förståelse mellan parterna inom länderna och över landsgränsen för var och ens situation. Förstudien och därmed handlingsplanen ska vara klar senast 30 september 2011 och då ska också underlag för en ansökan till ett huvudprojekt ha tagits fram.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 22.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website