Search for European Projects

En karolinerförening mot vision 2018
Start date: May 31, 2011, End date: May 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Målet med projektet är att skapa en Jämt-trøndersk karolinerförening som i framtiden kan förvalta och koordinera det gemensamma arbetet med nätverket Armfeldts karoliner som har funnits i över 20 år. Den primära målgruppen som engageras i projektet är nätverket Armfeldts karoliner som består av en mixad församling av kommuner, institutioner, ideella föreningar, skolor, förvarsmaktens traditionsbärare, turistföreningar och enskilda företagare. Den sekundära målgruppen som efter projektets slut kommer att få skörda resultaten är de kulturhistoriskt och vandringsintresserade turisterna.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 42%   123 667,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website