Search for European Projects

Gränsfjällen - en arena för hållbar samhandling inom turism
Start date: Sep 30, 2009, End date: Sep 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

Svenska Turistföreningen (STF), Trondhjems Turistforening (TT) och Naboer AB önskar genom en förstudie se på möjligheterna att tillsammans med övriga intressenter i Sylarnaområdet, skapa en långsiktig och hållbar utveckling i denna del av den svensk-norska fjällvärlden. Om förstudien faller väl ut kommer man inom ramen för den även att formulera ett större Interregprojekt
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 23.9%   11 549,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website