Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Území partnerů projektu leží na hranici České a Polské republiky. Jedná se o horskou oblast, kde je ztížený terén a horší dostupnost při záchraně lidských i jiných životů a majetku. Obce si v tomto území často musí vystačit svými silami se zastaralou a konstrukčně, dnešním požadavkům, nevyhovující technikou. Profesionální hasiči z české strany nesmí přejíždět auty přes hranice do Polska bez odmont ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na zlepšení stavu a kvality životního prostředí v česko-polském příhraničí. Na polské straně bude řešena vodovodní a kanalizační síť. Ves Kocioł nemá v současné době dořešený systém vodovodní a kanalizační sítě. Zdrojem vody pro domácí a hospodářské účely jsou vlastní zdroje - přídomní studny. Nejčastěji používanými zařízeními pro likvidaci odpadních vod jsou suché záchody, bezo ...
Read Project

 2

 FINISHED 
V česko-polském příhraničí se rozkládají Orlické hory se sesterskými Bystřickými horami. Orlický hřbet tvoří pásmo na sebe navazujících hlavních vrcholů, přesahující výšku 1000 m n. m.. Polské Bystřické hory jsou oproti Orlickým horám menší a rozdíl jejich nejvyšší vrcholů je 150 m. Malebný kraj s půvabnými scenériemi přitahuje v létě příznivce horské turistiky a v zimě pak především milovníky zim ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Przedmiotem projektu jest budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 8 od miejscowości Jeleniów (od istniejącej lampy oświetleniowej przy budynku nr 64) do granicy z miejscowością Kudowa Zdrój. W stanie obecnym na tym odcinku drogi (około 1400 metrów) nie ma sieci oświetlenia ulicznego. Celem projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa ogólnego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ostat ...
Read Project

 2