Search for European Projects

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 8 od miejscowości Jeleniów do miejscowości Kudowa Zdrój
Start date: Aug 14, 2005, End date: Sep 28, 2006 PROJECT  FINISHED 

Przedmiotem projektu jest budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 8 od miejscowości Jeleniów (od istniejącej lampy oświetleniowej przy budynku nr 64) do granicy z miejscowością Kudowa Zdrój. W stanie obecnym na tym odcinku drogi (około 1400 metrów) nie ma sieci oświetlenia ulicznego. Celem projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa ogólnego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ostatnim czasie wzrosło natężenie ruchu pojazdów na drodze krajowej nr 8, z drogi tej korzysta coraz większa liczba kierowców z Czech oraz z innych krajów Unii Europejskiej. Brakujący odcinek oświetlenia obejmuje teren zabudowany - droga nr 8 przebiega wzdłuż miejscowości Jeleniów.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   63 248,33
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants