Search for European Projects

Nákup strojové techniky pro zimní turistickou dostupnost Orlických a Bystřických hor
Start date: Aug 31, 2008, End date: Apr 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

V česko-polském příhraničí se rozkládají Orlické hory se sesterskými Bystřickými horami. Orlický hřbet tvoří pásmo na sebe navazujících hlavních vrcholů, přesahující výšku 1000 m n. m.. Polské Bystřické hory jsou oproti Orlickým horám menší a rozdíl jejich nejvyšší vrcholů je 150 m. Malebný kraj s půvabnými scenériemi přitahuje v létě příznivce horské turistiky a v zimě pak především milovníky zimních sportů.Pro zajištění zimní dostupnosti turistické sezóny budou v rámci realizace projektu zakoupeny v prosinci 2008 2 sněžné skútry a čtyři sněžné rolby, speciální pásová vozidla určené k pohybu ve svažitém zasněženém terénu a úpravám lyžařských tratí. Tato technika bude využívána k zajištění zimní dostupnosti turistické sezóny v Orlických a Bystřických horách v sezónách 08/09 a 09/10 a poté v dalších letech v rámci udržitelnosti. Projekt bude propojen s tzv. "měkkým" projektem. V závislosti na počasí bude uspořádán pro širokou veřejnosti z české i polské strany česko-polský maraton. Mimo hlavní sezónu v roce 2009 bude provedena údržba turistického značení. Ve stejnou dobu budou na vybraná místa instalovány turistické mapy.Aby se předešlo neúspěšnosti projektu, bude v dostatečné míře propagován. V první řadě budou před sezónou 08/09 vydány propagační mapy, které budou zobrazovat polské i české běžecké trasy. Tyto mapy budou distribuovány prostřednictvím dotčených obecních úřadů, informačních center a pracovníků v oblasti cestovního ruchu. Na zadní části autobusů obsluhující oblast Orlických hor, budou umístěny propagační samolepky. U strategicky významných komunikací budou umístěny reklamní billboardy. Dále bude reklama umístěna na internetových stránkách.Projekt přímo navazuje na projekt "Trasy pro lyžařskou turistiku v centrální části Orlických hor", díky kterému byly vydány souhlasy všech majitelů dotčených pozemků pro úpravu běžeckých tras.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   918 487,05
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants