Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Spolupráce mladých lidí nezná hranic

Start date: Aug 31, 2011, End date: Jun 29, 2013,

V zájmu pokračování dlouholeté spolupráce mezi komunitami obcí Zebrzydowice a Petrovice u Karviné mají obě obce v úmyslu v rámci přeshraniční spolupráce škol zorganizovat řadu vzdělávacích workshopů pro děti z obou obcí.Aktivity jsou zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností žáků a zahrnují:a) v Zebrzydowicích:- 10měsíční kurz českého jazyka- společné, sportovní, vlastivědní, informatické, výtv ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Bezpečná hranice

Start date: Jun 30, 2010, End date: Jun 29, 2011,

Oblast pohraničí je specifická svým omezením ve spolupráci jednotek požární ochrany při společných zásazích. Zatímco ve vnitrozemí jsou k místu mimořádné události svolávány jednotky z nejbližšího okolí, v případě pohraničí se používají převážně jednotky daného státu. K tomu aby se staly zásahy u mimořádných událostí v pohraničních oblastech efektivnějšími jsou již podnikány kroky jako např. Dohoda ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Na kole k sousedům

Start date: Jun 30, 2008, End date: Dec 30, 2009,

Předmětem projektu je rozšíření turistické nabídky pohraničních obcí : Gódow, Petrovice u Karviné a Zebrzydovice. V rámci projektu obce Godów budou realizovány: cyklostezky, které budou navazovat na cyklostezky na české straně hranice, odpočívadla, dětské hřiště, skate park, polyuretanová běžecká dráha, horolezecká stěna, koncertní mušle včetně skládací tribuny, malé architektonické prvky tj.beton ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach - etap III c

Start date: May 31, 2005, End date: Dec 30, 2006,

W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego, zagrożeniem zanieczyszczeniami granicznej rzeki Olzy oraz brakiem mozliwości odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej, Gmina Zebrzydowice w porozumieniu z Gminą Petrovice u Karvine planuje realizację w/w projektu. Jego celem jest poprawa jakości i ilości infrastruktury środowiska o znaczeniu transgranicznym dla zwiększenia konkurenc ...
Read Project

 2