Search for European Projects

Bezpečná hranice
Start date: Jun 30, 2010, End date: Jun 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Oblast pohraničí je specifická svým omezením ve spolupráci jednotek požární ochrany při společných zásazích. Zatímco ve vnitrozemí jsou k místu mimořádné události svolávány jednotky z nejbližšího okolí, v případě pohraničí se používají převážně jednotky daného státu. K tomu aby se staly zásahy u mimořádných událostí v pohraničních oblastech efektivnějšími jsou již podnikány kroky jako např. Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci českých a polských hasičů při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodstvím ze dne 22.2.2008. V souladu s touto dohodou je do budoucna plánováno ještě intenzívnější posilování příhraniční spolupráce a vzájemné pomoci. K tomu aby mohly být prvky vzájemné pomoci aplikovány v co nejširší míře do praxe je však nutné jednotky požární ochrany působící v pohraniční oblasti dostatečně odborně vzdělávat a také je vybavit technickým vybavením a zejména pak zásahovými vozidly v takové kvalitě, aby bylo možno čelit rychle a kvalitně všem rizikům a hrozbám, která se zde vyskytují. Koncepce odborné přípravy a nákupu klade důraz na charakter příhraničního území a možná rizika. Odborná příprava se zaměří na principy fungování požární ochrany na straně partnera a také na jazykovou vybavenost, kterou budeme zlepšovat nejen u dospělých, ale také u hasičské mládeže a to pomocí jazykového pexesa (příloha č. 9). Nákupy budou voleny tak, aby se pořízená zařízení dokázaly vhodně doplňovat, ale do jisté míry také zastupovat. V případě obou požárních vozů půjde o cisternové automobilové stříkačky (zastupitelnost), ale s rozdílným vybavením pro speciální zásahy (doplňování se). Realizací projektu bude navázáno na dlouholetou spolupráci v této oblasti rozvíjející se na základě smlouvy o spolupráci mezi Obcí Petrovice u Karviné a Godow ze dne 16.9.1995
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website

1 Partners Participants