Search for European Projects

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach - etap III c
Start date: May 31, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego, zagrożeniem zanieczyszczeniami granicznej rzeki Olzy oraz brakiem mozliwości odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej, Gmina Zebrzydowice w porozumieniu z Gminą Petrovice u Karvine planuje realizację w/w projektu. Jego celem jest poprawa jakości i ilości infrastruktury środowiska o znaczeniu transgranicznym dla zwiększenia konkurencyjności tego obszaru i rozwoju turystyki. Gmina Zebrzydowice będzie przeprowadzała procedurę przetargową, działania inwestycyjne i promocyjne. Rezultat:5.891 mb kanalizacji, 53 budynki podłączone do kanalizacji, 1 przepompownia ścieków.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   253 239,69
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants