Search for European Projects

Spolupráce mladých lidí nezná hranic
Start date: Aug 31, 2011, End date: Jun 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

V zájmu pokračování dlouholeté spolupráce mezi komunitami obcí Zebrzydowice a Petrovice u Karviné mají obě obce v úmyslu v rámci přeshraniční spolupráce škol zorganizovat řadu vzdělávacích workshopů pro děti z obou obcí.Aktivity jsou zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností žáků a zahrnují:a) v Zebrzydowicích:- 10měsíční kurz českého jazyka- společné, sportovní, vlastivědní, informatické, výtvarné aktivity: 1 prezentaci (konference) školy v Zebrzydowicích, 2 horské závody, 1 řemeslné dílny, 1 výtvarná soutěž, 2 výstavy prací, 2 výlety cestou památek: muzeum v Těšíně včetně Těšínské knihovny a výlet k Chlebové chatě v Malých horách (Górki Małe), příprava brožur (100szt), průvodce (100szt) o historii a architektuře na pohraničí, 2 sportovní závody, 2 festivale dětských písní, 5 videokonference, 2 divadelní představení, 2 akademie, prezentace projektu-nakup audiovizuálního vybavení, zpracování technické dokumentace kabeláže (učebna pro výuku Českého jazyka), sportovního vybavení a dalších materiálů-propagace: propagační materiály, ceny, tabule, letáky, plakáty, banner, brožury, průvodce.a) v Petrovicach u Karvine:- 10měsíční kurz polského jazyka - společné sportovní, vlastivědní, informatické, umělecké aktivity: 1 konference ? prezentace základní školy a mateřské školy v Petrovicach u Karvine, 2 exkurze: Dinopark a Archeopark, 1 družební klání, 1 vánoční jarmark, příprava atlasu a brožur o ochraně přírody Petrovic a Zebrzydowic, 2 výstavy, 1 výtvarní dílna, 1 informativní dílna, 5 videokonferencí, prezentace kurzu, vytvoření slovníku česko - polského, společná akademie (zpěvy i slezské tance, loutkové divadlo)-nakup vybavení učebny pro výuku polského jazyka a sportovního vybavení - Publicita: reportáže, trička, bannery, atlas, slovník, brožury, apod. Čas strávený spolu bude užitečný pro navazování kontaktů mezi dětmi.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 76.7%   74 535,07
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants