Search for European Projects

Na kole k sousedům
Start date: Jun 30, 2008, End date: Dec 30, 2009 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu je rozšíření turistické nabídky pohraničních obcí : Gódow, Petrovice u Karviné a Zebrzydovice. V rámci projektu obce Godów budou realizovány: cyklostezky, které budou navazovat na cyklostezky na české straně hranice, odpočívadla, dětské hřiště, skate park, polyuretanová běžecká dráha, horolezecká stěna, koncertní mušle včetně skládací tribuny, malé architektonické prvky tj.betonové grily, stoly pro stolní tenis. V obci Petrovice u Karviné je předmětem projektu cyklostezka, dětské hřiště, lanová překážková dráha, odpočívadla, směrovníky, rekonstrukce sociální části (toalety a schodiště) staré hájenky pro potřeby konání česko-polských kulturních akcí.Předmětem projektu v obci Zebrzydovice je vybudování cyklostezky, která bude navazovat na cyklostezku na české straně hranice. Součástí cyklostezky budou směrovníky a odpočívadla. Hlavní částí projektu je vybudování veřejného koupaliště (včetně vodních atrakcí) včetně rekonstrukce vyhlídkového můstku na rybníku Mlynščok, kde budou vybudovány také elementy malé architektury (lavice, osvětlení, odpadkové koše atd.). Projekt předpokládá organizování společných integračních setkání pro občany polsko - českého pohraničí. U této příležitostí budou instalovány dvoujazyčné informativní tabule, bude realizována promoční akce nového turistického areálu ve formě tištěného reklamního materiálů (mapy, letáky a brožury ) a také informace v polských a českých mediích. Achievements: Projekt "Na kole k sousedům" se týkal rozšíření turistické nabídky příhraničních obcí Godowa, Petrovic u Karviné a Zebrzydowic. Ve třech partnerských obcích byly vybudovány např. cyklostezky, odpočívadla, dětská hřiště, skatepark, lezecká stěna, nízká lanová překážková dráha či veřejně dostupné koupaliště s vodními atrakcemi. Dále se v rámci projektu uskutečnily společné integrační akce pro občany česko-polského příhraničí a proběhla připravená propagační akce pro vzniklý produkt cestovního ruchu – byly zpracovány a vytištěny propagačně informační materiály (mapy, brožury, letáky) a informace byly také zveřejněny v českých a polských médiích. Kromě toho byly na trasách umístěny dvojjazyčné informační tabule. Díky realizaci projektu se významně zlepšily podmínky pro aktivní trávení volného času – propojení českých a polských cyklotras, vybudování nového koupaliště a dětského hřiště rozšířilo nabídku cestovního ruchu nejen pro obyvatele příhraniční oblasti. Obnova kulturního dědictví byla zajištěna rekonstrukcí části staré hájenky. Výstavba koupaliště v přírodě přispěla k lepšímu využití přírodního bohatství regionu. Projekt měl vliv i na prohloubení vztahů a spolupráci mezi občany česko-polského příhraničí, propagaci regionu, podporu rozvoje služeb v cestovním ruchu, zvýšení atraktivity příhraničního území a návštěvnosti.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 84.2%   972 957,50
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants