Search for European Projects

5 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Ochrana vod na území Sudet

Start date: Nov 11, 2012, End date: Dec 30, 2014,

Kanalizace je jednou ze součástí řešení odpadního hospodářství na území sousedících obcí: Kladská Bystřice a Orlické Záhoří. Za tímto účelem je nutné vybavení partnerských obcí odpovídající infrastrukturou pro ochranu životního prostředí. Plánovaná investice významně zlepší stav půdy a povrchových i pozdemních vod ve Středosudetské oblasti. Investice do vybudování sanitární kanalizace vyřeší souča ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Čistou řekou z Orlických hor do Labe

Start date: Apr 30, 2013, End date: Dec 30, 2014,

...ecná, Čáp Černý nebo Mihule Potoční.
Read Project

 2

 FINISHED 
Území partnerů projektu leží na hranici České a Polské republiky. Jedná se o horskou oblast, kde je ztížený terén a horší dostupnost při záchraně lidských i jiných životů a majetku. Obce si v tomto území často musí vystačit svými silami se zastaralou a konstrukčně, dnešním požadavkům, nevyhovující technikou. Profesionální hasiči z české strany nesmí přejíždět auty přes hranice do Polska bez odmont ...
Read Project

 6

 FINISHED 
...ibuovány prostřednictvím dotčených obecních úřadů, informačních center a pracovníků v oblasti cestovního ruchu. Na zadní části autobusů obsluhující oblast Orlických hor, budou umístěny propagační samolepky. U strategicky významných komunikací budou umístěny reklamní billboardy. Dále bude reklama umístěna na internetových stránkách.Projekt přímo navazuje na projekt "Trasy pro lyžařskou turistiku v ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Běžkařům upravené stopy a přehledná značení v Orlických horách

Start date: Sep 14, 2007, End date: Jun 29, 2008,

Záměrem projektu je zajištění a rozšíření počtu strojové údržby běžeckých tras, doplňkem k tomuto projektu bude označení těchto tras a tisk map, kde budou vyznačeny upravované lyžařské běžecké trasy v Orlických horách. Projekt řeší rozvoj běžeckého lyžování na česko- polské hranici v oblasti Orlických hor s napojením na Bystřické hory v Polsku. Cílovou skupinou jsou především obyvatelé žijící v p ...
Read Project

 2