Search for European Projects

Čistou řekou z Orlických hor do Labe
Start date: Apr 30, 2013, End date: Dec 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na zlepšení stavu a kvality životního prostředí v česko-polském příhraničí. Na polské straně bude řešena kanalizační síť. Ves Jerzykowice Wielkie nemá v současné době dořešený systém vodovodní a kanalizační sítě. Nejčastěji používanými zařízeními pro likvidaci odpadních vod jsou suché záchody, bezodtokové hnilobné žumpy s různým stupni kvality. Část odpadních vod prosakuje do půdy a tím znečišťuje spodní vody v česko-polské příhraničí. Tyto znečištěné vody se také dostávají do řeky Klikawy, která pramení v Orlických horách. Celá oblast obce Lewin Kłodzki patří do úmoří Severního moře díky hlavnímu potoku tohoto regionu - řece Klikavě (Bystré), která vtéká do Metuje. Účelem výstavby kanalizační sítě v obci Jerzykowice Wielkie je předcházení nekontrolovanému odtékání odpadních vod zhoršujících kvalitu vody v Klikavě a jejich pronikání tímto tokem k sousedům za jižními hranicemi.Na české straně budou řešeny stavby tří čistíren odpadních vod. Projekt je zaměřen na intenzifikaci a modernizaci zařízení na přečištění splaškových vod v oblasti Orlického Záhoří. Řeka Divoká Orlice, která obcí protéká, je vyhlášena jako evropsky významná lokalita NATURA 2000 a zároveň protéká CHKO Orlické hory. Řeka pramení v Polské republice, v délce 30 km tvoří státní hranici a v Hradci Králové vtéká do Labe. Divoká Orlice a přítoky Metuje jsou řeky, které pramení na polské straně Orlických hor a obě vtékají do Labe a slouží jako zdroj pitné vody pro významnou část obyvatel na obou stranách hranice. V Divoké Orlici žijí významní živočichové např. Bobr Evropský, Vranka Obecná, Čáp Černý nebo Mihule Potoční.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   719 312,51
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants