Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Čistou řekou z Orlických hor do Labe

Start date: Apr 30, 2013, End date: Dec 30, 2014,

...ecná, Čáp Černý nebo Mihule Potoční.
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt "Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Kłodzki" je jednou z částí Memoranda o společném postupu Královéhradeckého kraje, jehož předmětem je podpora projektů modernizujících komunikace v česko-polském pohraničí. Do projektu vstupují dva čeští a dva polští partneři. Na české straně je to Královéhradecký kraj, který bude v rámci projektu ...
Read Project

 4

 FINISHED 
...kázán pozitivní vliv projektu na zlepšení stavu životního prostředí.
Read Project

 2