Search for European Projects

7 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Rekonstrukce přeshraniční komunikace Jarnołtówek-Zlaté Hory

Start date: May 31, 2012, End date: Jan 30, 2013,

Obce Zlaté Hory a Jarnołtówek v Polsku pojí již od středověku silné společenské a hospodářské vazby. Obě obce byly součástí glucholazsko-zlatohorského zlatorudného revízu a existenci vzájemných vazeb zdůrazňuje také příslušnost Jarnołtówka k farnosti ve Zlatých Horách. Dopravní spojení mezi obcemi umožňovala silnice vedená údolím Zlatého potoka. Po rozdělení Slezska v roce 1742 mezi Rakousko a Pru ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Rozvoj záchranných systémů

Start date: May 31, 2010, End date: Dec 30, 2011,

Olomoucký kraj úzce spolupracuje v oblasti krizového řízení s jednotlivými obcemi a městy. Každoročně finančně přispívá žadatelům z řad jednotek požární ochrany na pořízení vybavení a pořádá celokrajské aktivity v oblasti cvičení, seminářů a požárního sportu. Potřeba spolupracovat se projevila především při řešení krizových situací spojených s přívalovými děšti, záplavami, vichřicemi, požáry či sn ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Devět partnerů : Kłodzko, Nysa, Świdnica, Stoszowice, Kędzierzyn Koźle, Josefov-Jaroměř, Králíky, Zlaté Hory a Výbor pro udržování památek ,spojilo své síly k realizaci společného projektu. Je to vůbec první projekt tak velkého rozsahu na polské straně zahrnuje dvě vojvodství a na české tři kraje. Společným jmenovatelem všech partnerů jsou pevnosti, objekty evropského dědictví nacházející se na ...
Read Project

 9

 FINISHED 

pagace Zlaté Hory (Propagace Zlaté Hory)

Start date: Feb 28, 2006, End date: Dec 30, 2006,

Cílem projektu je vytvoření propagačních materiálů pro využití v informačním centru a na prezentaci na veletrzích cestovního ruchu pořádaných v České Republice - v Olomouci, Brně, Hradci Králové, Ostravě a v Polsku v Katowicích a ve Wroclawi. Projekt také řeší finanční dotaci na účast na těchto veletrzích, na pořádání semináře pro hoteliéry a pracovníky informačních center z PR i ČR na téma rozvoj ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Předkládaný projekt je zaměřen na česko-polskou spolupráci Základních uměleckých škol a to v oblasti pořádání společných česko-polských klavírních kurzů hudebních dílem. V rámci akce život na hranici spolupracují mezi sebou tři školy: ZUŠ Franze Schuberta Zlaté Hory, PSM Jerzego Hellera Glucholazy a PSM W. Lutoslawsgiego Nysa. Projekt je určen dětem v příhraniční oblasti s cílem navázání přeshrani ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Městské slavnosti Zlaté dny 2006 - rekonstrukce historické bitvy

Start date: Jul 27, 2006, End date: Jul 29, 2006,

Městské slavnosti Zlaté dny se v roce 2006 uskuteční již po čtrnácté. Snahou při pořádání této akce vždy bylo postavit kulturní program na vzájemné spolupráci přihraničních měst z ČR a PR. S plánovanou historickou bitvou již máme dlouholeté zkušenosti. Úzce spolupracujeme s klubem vojenské historie ze Zlatých Hor a s Towarzystwem Fortifikaci Twierdzy z Nysy. Taktéž jsou zváni i umělci z obou stran ...
Read Project

 5

 FINISHED 

Za poznáním do Zlatých Hor

Start date: Apr 2, 2006, End date: Jun 2, 2006,

Obsahem projektu je organizace jednodenní akce, která bude uspořádana při příležitosti Mezinárodního dne dětí. Účastníky akce budou děti z mateřských a základních škol ve Zlatých Horách a Glucholazích, rodiče a další zájemci o akci. Na programu akce se budou kromě ostatních účinkujících spolupodílet také samy děti nácvikem nejrůznějších vystoupení. Uvedená akce se uskuteční ve Zlatých Horách - mí ...
Read Project

 4