Search for European Projects

Kultura na hranici - přeshraniční spolupráce Základních uměleckých škol
Start date: May 31, 2006, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Předkládaný projekt je zaměřen na česko-polskou spolupráci Základních uměleckých škol a to v oblasti pořádání společných česko-polských klavírních kurzů hudebních dílem. V rámci akce život na hranici spolupracují mezi sebou tři školy: ZUŠ Franze Schuberta Zlaté Hory, PSM Jerzego Hellera Glucholazy a PSM W. Lutoslawsgiego Nysa. Projekt je určen dětem v příhraniční oblasti s cílem navázání přeshraniční spolupráce amatérských hudebníků, odbourávání jazykových barier mezi mládeží a snahou o poznání kultury sousedního státu a prezentace vlastní kultury v zahraničí. Součástí projektu bude česko-polská výměna účastníků hudebních dílen a pořádání dvou závěrečných koncertů.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   121 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants