Search for European Projects

HISTORICKÉ REKONSTRUKCE- Historické rekonstrukce - společný turistycký produkt v česko-polském příhraničí
Start date: Mar 31, 2008, End date: Mar 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Devět partnerů : Kłodzko, Nysa, Świdnica, Stoszowice, Kędzierzyn Koźle, Josefov-Jaroměř, Králíky, Zlaté Hory a Výbor pro udržování památek ,spojilo své síly k realizaci společného projektu. Je to vůbec první projekt tak velkého rozsahu na polské straně zahrnuje dvě vojvodství a na české tři kraje. Společným jmenovatelem všech partnerů jsou pevnosti, objekty evropského dědictví nacházející se na jejich územích. Slabou stránkou dosavadních aktivit byla nedostatečná spolupráce mezi městy pořádajícími historické rekonstrukce, které si často konkurovaly a nebyly nijak provázané. Na základě podepsané dohody byla zahájena vzájemná spolupráce. Důležitou chvílí bylo stanovení společného kalendáře pořádaných historických akcí. Projekt je zaměřen na aktivity místních společností a sdružení s cílem vytvoření společného přeshraničního kulturně-vzdělávacího produktu historických rekonstrukcí. Každý partner u sebe v letech 2008-10 uspořádá rekonstrukci historické bitvy. Sdružení historické vojenské skupiny všech partnerů dostanou uniformy a výzbroj. V rámci společných aktivit bude zajištěna doprava obyvatel polských partnerských měst na českou stranu a naopak. U každého z partnerů budou ve školách uspořádány "živé hodiny dějepisu' věnované historii bojů, které se odehrávaly na území polsko-českého pohraničí, a dějinám opevnění. Hodiny povedou členové vojenských historických skupin oblečeni do dobových vojenských uniforem a budou mít repliky historických zbraní. Tématem bude historie válek na česko-polském pohraničí, historie fortifikací.V projektu je velká pozornost věnována propagaci a udržování zájmu o historii a tradice příhraničních regionů. Bude společně natočen propagačně-vzdělávací film o historických rekonstrukcích, budou vypracovány informační materiály a proběhne propagace v médiích.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 83.7%   1 421 001,62
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

8 Partners Participants