Search for European Projects

Za poznáním do Zlatých Hor
Start date: Apr 2, 2006, End date: Jun 2, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je organizace jednodenní akce, která bude uspořádana při příležitosti Mezinárodního dne dětí. Účastníky akce budou děti z mateřských a základních škol ve Zlatých Horách a Glucholazích, rodiče a další zájemci o akci. Na programu akce se budou kromě ostatních účinkujících spolupodílet také samy děti nácvikem nejrůznějších vystoupení. Uvedená akce se uskuteční ve Zlatých Horách - místním skanzenu ve Zlatorudných mlýnech, která bude zároveň prezentována jako jedna ze zajímavostí a turistických lákadel Zlatých Hor. Realizací akce dojde k prohloubení spolupráce mezi mateřskými a základními školami na obou stranách hranice, která bude pokračovat i po ukončení projektu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   177 637,50
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants