Search for European Projects

16 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Radweg München - Prag Abschnitte Deggendorf und Klattau

Start date: Oct 6, 2008, End date: May 29, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt naplňuje potřeby a úzká místa projektů typu People-to-people v oblasti vzájemného poznávání prostředí, kultury a tradic a tím i přispívá k rozvoji a navázání přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu. Cílem projektu je na počest Patrona české země uspořádat oslavy sv. Václava s bohatým kulturním programem, jehož součástí je tradičně konaná Svatováclavská jízda koní. Právě tato v ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Klatovy a jejich spádové obce (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0573)

Start date: Sep 26, 2007, End date: Apr 29, 2008,

Hlavním cílem tisku informačního materiálu ( Klatovy a jejich spádové obce) je zvýšení informovanosti především turistů. Požadované finance budou použity na vydání souboru 12 ks pohlednic složených v obálce.Na fotografiích budou zobrazeny nejzajímavější pohledy na spádové obce, které jsou ve správě města Klatov. Materiál bude využit v klatovském IC a bude sloužit i pro účely propagace obcí a pre ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Historické Klatovy (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0514)

Start date: Dec 13, 2006, End date: Aug 30, 2007,

Brožury Historické Klatovy (3 dílný komplet) navazuje na informační materiály, které jsou bezplatně k dispozici v Informačním centru v Klatovech. Jedná se o tiskoviny, ve kterých si turista a návštěvník regionu najde informace týkající se historie města. Cílem projektu rozšířit informace o městě Klatovy a jeho okolí. Část tiskovin bude k dispozici zahr. partnerovi m. Cham. Část dostanou žáci kla ...
Read Project

 1

 FINISHED 

ŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K CYKLOSTEZCE č. 38 (CZ.04.4.82/2.1.00.1/0100)

Start date: May 31, 2005, End date: Aug 30, 2007,

Předmětem projektu je rekonstrukce tří dílčích úseků místních komunikací ve vlastnictví města Klatovy, které budou sloužit jako přístupové komunikace k nově budovaným úsekům cyklostezek mezi městským parkem v Klatovech a nádražím v Lubech.Celková délka rekonstruovaných úseků místních komunikací činí 897 m, povrch bude asfaltový. Místní komunikace jsou, stejně jako nové úseky cyklostezky, součástí ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na vzník a práci ve spol. odborné česko-německé prac. skupině, složené z předst. města Klatovy a města Cham . Cílem je vzájemná výměna zkušeností, společná diskuse, navázání kontaktů a prohlub. možností přesh. spolupráce - připravovat a koncipovat záměry spol. i sam. projektů z prior. oblasti CR a dalších oblastí.Výsledkem projektu bude konání 6-ti jednoden. setkání prac. sk ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Klatovy-zábava, sport, relaxace (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0515)

Start date: Dec 13, 2006, End date: Jul 30, 2007,

Požadované finance budou použity na vydání propagační tiskoviny s názvem Klatovy-sport,zábava,relaxace, která bude informovat o objektech v Klatovech, kde si návštěvník města může zasportovat nebo se pobavit (relaxovat). Tříjazyčný text (ČJ, NJ, AJ) bude doplněn řadou barevných fotografií a orientační mapkou města. Celkové náklady: 59 000,- Kč (bez DPH) Počet kusů: 6000 Brožura bude využita v ...
Read Project

 1

 FINISHED 
Informační materiál - Městská knihovna Klatovy má být reprezentativním, nadčasovým materiálem (ve 3 jazykových mutacích ČJ, NJ, AJ + foto zařízení), který má představit Městskou knihovnu Klatovy jako významnou instituci v oblasti kultury a vzdělání. Cílem projektu je podpořit a rozšířit spolupráci v oblasti kultury, vzdělání a cestovního ruchu s partnerským městem Cham. Tiskovina bude částečně ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Klatovy-město karafiátů (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0421)

Start date: Aug 27, 2006, End date: Mar 30, 2007,

Hlavní cílem informační brožury ( Klatovy-město karafiátů) je zvýšení informovanosti především turistů. Požadované finance budou použity na vydání propagační brožury ( 10000ks), která bude informovat o městě Klatovy a jeho blízkém okolí. V materiálu bude též zmínka o dlouholetém družebním partnerovi-městě Chamu. Využit bude v klatovském IC a též jako reprezentační materiál pro představitele měs ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Naturvision – školní program (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0398)

Start date: Jul 31, 2006, End date: Nov 29, 2006,

Od 20. září bude probíhat v MKS Vimperk po 4 dny vždy v dopoledních hodinách festivalový program pro školy (v minulém roce opravdu nebývale hojně navštívený), děti dostanou jako vloni dvojdílné vstupenky s tzv. „volňáskem“ pro jedno další odpolední představení. Tento trik v loňském roce výrazně pomohl zvýšit návštěvnost odpoledních promítacích bloků. Filmová představení navštěvují děti z širokého ...
Read Project

 2

 FINISHED 

řeshraniční informační systém - INFOBOXY (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0245)

Start date: Nov 30, 2005, End date: Oct 30, 2006,

Cilem projektu je vytvoření kvalitní sítě informačních boxů na území obcí, které se k tomuto projektu připojily a jsou sdruženy v Euroregionu Šumava - Jihozápadní Čechy. Informační boxy v trojjazyčné mutaci, jsou vysoce účinným informačním médiem. Převážná část informací bude směrována pro návštěvníky Bavorska navštěvující takto vybavená místa. Uvedená zařízení umožní zejména občanům, turistům a ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Klatovy-ubytování (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0293)

Start date: Jan 12, 2006, End date: Oct 29, 2006,

Brožura Klatovy-ubytování navazuje na informační materiály, které jsou bezplatně k dispozici v Informačním centru v Klatovech. Jedná se o tiskovinu, ve které si turista a návštěvník regionu najde vhodné ubytovací zařízení v Klatovech a přilehlém okolí (3 jazyčný text+ foto zařízení). Ubytování bude členěno dle ucelených skupin (hotely, penziony......). Cílem projektu rozšířit informace o městě Kl ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Oslava 110 let založení SDH Luby (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0395)

Start date: Jul 9, 2006, End date: Oct 5, 2006,

...ských kontaktů. Cílem projektu je uspořádání důstojné oslavy u příležit. 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Lubech. Na oslavě bude prezentováno jak město Klatovy, tak činnost dalších spolků v okrese. Cílem projektu je rovněž napomoci překonat jazykové bariéry, důraz bude kladen na zapojení mládeže a navázání vzájemného přátelství, neboť právě aktivity a navázání přátelství mladých lidí ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Mapa cyklotras Klatovsko-Cham (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0205)

Start date: Sep 30, 2005, End date: Jul 31, 2006,

Mapa cyklotras Klatovsko-Cham by měla být situována na listě papíru formátu A3. Cílem vytištění tohoto materiálu je poskytnout turistům a návštěvníkům obou regionů informaci, jak strávit volný čas-kde jsou nejvhodnější podmínky pro jízdu na kole. Dále by se měl majitel barevné mapky dozvědět i podrobnější informace o místech, kterými bude projíždět a která jsou v nějakého důvodu zajímavá. Dopro ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt naplňuje potřeby a úzká místa projektů typu people-to-people v prioritní oblasti plánovacích a rozvojových studií. Oblast mikroregionu Plánicko s přirozeným centrem městem Plánice se podobně jako většina periferně položených venkovských oblastí České republiky stále potýká s mnoha problémy a nevyužívá efektivně vlastní zdroje. Cílem projektu je vytvořit strategický dokument, který se stane ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt řeší vybudování dvou zcela nových úseků cyklostezek v úseku Klatovy - Městský park, podél dráhy ČD a Drnového potoka do obce Luby a dále podél Drnového potoka až k nádraží ČD Luby, kde navazuje na cyklostezku Vrhaveč. Celková délka nových úsek cyklostezky činí 1 545 m při šířce 3m a šířce krajnic 2 x 0,5 m. Povrch bude asfaltový. Cyklostezka na trase protíná železniční trať a dvakrát most ...
Read Project

 2