Search for European Projects

ŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K CYKLOSTEZCE č. 38 (CZ.04.4.82/2.1.00.1/0100)
Start date: May 31, 2005, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu je rekonstrukce tří dílčích úseků místních komunikací ve vlastnictví města Klatovy, které budou sloužit jako přístupové komunikace k nově budovaným úsekům cyklostezek mezi městským parkem v Klatovech a nádražím v Lubech.Celková délka rekonstruovaných úseků místních komunikací činí 897 m, povrch bude asfaltový. Místní komunikace jsou, stejně jako nové úseky cyklostezky, součástí nově budované dálkové cyklistické trasy č. 38 Dobřany - Přeštice -Švihov - Klatovy - Běšiny - Velhartice - Železná Ruda - Bayerischer Eisenstein, hraniční přechod. Místní komunikace zároveň zpřístupňují cyklostezku ze silnice I/27 Klatovy - Železná Ruda. Přes hraniční přechod je trasa prostřednictvím cyklostezky Regental napojena na hustou síť bavorských cyklostezek. Dotčené úseky místních komunikací představují v současné době probémová místa v dopravní síti města Klatovy, zejména s ohledem na napojení na mezinárodní silnici I/27, ze které mají být cyklisti staženi na novou cyklostezku v údolí Drnového potoka. Vzhledem k tomu, že se jedná o koridor vedoucí ke státní hranici, bude ve velké míře využíván zahraničními návštěvníky na cestách z Bavorska do českého vnitrozemí a naopak. Rekonstrukce přístupových komunikací přinese v kombinaci s výstavbou cyklostezky bezpečnou alternativu pro jízdu na kole (mobilitu) pro široké vrstvy obyvatelstva. Celá trasa bude po svém dokončení představovat důležitou turistickou atraktivitu s nezanedbatelným ekonomickým dopadem na příhraničíní území obou států. Dojde k zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti, zlepšení prostupnosti hranice z českého vnitrozemí do Bavorska pro ekologicky šetrné způsoby dopravy a v neposlední řadě ke vzájemnému poznávání obou národů.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   2 061 750,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants