Search for European Projects

Cyklostezky Městský park - nádraží ČD Klatovy - Luby (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0066)
Start date: Feb 7, 2005, End date: Nov 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

Projekt řeší vybudování dvou zcela nových úseků cyklostezek v úseku Klatovy - Městský park, podél dráhy ČD a Drnového potoka do obce Luby a dále podél Drnového potoka až k nádraží ČD Luby, kde navazuje na cyklostezku Vrhaveč. Celková délka nových úsek cyklostezky činí 1 545 m při šířce 3m a šířce krajnic 2 x 0,5 m. Povrch bude asfaltový. Cyklostezka na trase protíná železniční trať a dvakrát mostem překonává vodní tok. Projekt je součástí nové dálkové cyklotrasy č. 38 Dobřany - Přeštice - Švihov - Klatovy - Běšiny - Velhartice - Železná Ruda - Bayerischer Eisenstein, hraniční přechod. Přes hraniční přechod je trasa prostřednictvím cyklostezky Regental napojena na hustou síť bavorských cyklostezek. V uvedených úsecích neexistuje v současné době jiná alternativa pro pohyb cyklistů než po vysoce frekventované a nebezpečné komunikaci I/27. Cílem výstavby souběžně vedené cyklostezky údolím Drnového potoka je stažení cyklistů z této nebezpečné komunikace. Vzhledem k tomu, že cyklostezka je součástí mezinárodní dálkové cyklistické cesty, bude kromě místních obyvatel ve větší míře využívána i zahraničními cykloturisty při putování z Bavorska do českého vnitrozemí. Uvedená trasa po svém dokončení nejenže přispěje k bezpečnosti silničního provozu, ale bude představovat důležitou turistickou atraktivitu s nezanedbatelným ekonomickým dopadem na příhraniční území obou států.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   6 117 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants