Search for European Projects

Strategie regionálního rozvoje mikroregionu Plánicko (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0159)
Start date: Jun 28, 2005, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt naplňuje potřeby a úzká místa projektů typu people-to-people v prioritní oblasti plánovacích a rozvojových studií. Oblast mikroregionu Plánicko s přirozeným centrem městem Plánice se podobně jako většina periferně položených venkovských oblastí České republiky stále potýká s mnoha problémy a nevyužívá efektivně vlastní zdroje. Cílem projektu je vytvořit strategický dokument, který se stane základem pro budoucí plánování v rozsahu mikroregionu Plánicko. Základním úkolem strategie je společně definovat rozvojové priority území včetně konkrétních opatření (projektů).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   55 008,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants