Search for European Projects

Klatovy-zábava, sport, relaxace (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0515)
Start date: Dec 13, 2006, End date: Jul 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Požadované finance budou použity na vydání propagační tiskoviny s názvem Klatovy-sport,zábava,relaxace, která bude informovat o objektech v Klatovech, kde si návštěvník města může zasportovat nebo se pobavit (relaxovat). Tříjazyčný text (ČJ, NJ, AJ) bude doplněn řadou barevných fotografií a orientační mapkou města. Celkové náklady: 59 000,- Kč (bez DPH) Počet kusů: 6000 Brožura bude využita v klatovském IC a též jako propagační materiál pro představitele města Klatov. Cílem projektu je rozšířit informace o městě Klatovy. Část tiskovin bude k dispozici zahr. partnerovi (městu Cham).

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   29 500,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website