Search for European Projects

6 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Konference In memoriam Johann Wolfgang Brügel (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0434)

Start date: Aug 31, 2006, End date: Aug 30, 2007,

...Vídeň (Institut fűr Zeitgeschichte Universität Wien) v čele s Prof. Dr. Antonem Staudingerem. Z české strany je hlavním pořadatelem kolokvia Město Hustopeče (resp. Městské muzeum a galerie Hustopeče) ve spolupráci s Prof. PhDr. Vilémem Prečanem (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, předseda správní rady Československého dokumentačního střediska, o. p. s.). Na kolokviu se předpokládá účast 24 osob, z ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt řeší úpravu povrchů úseků polních cest, které budou využitelné pro cykloturistiku s bezpečným provozem mimo silniční komunikace. Součástí projektu je rovněž oprava a přemístění značení cyklotras na opravené úseky, doplnění informačními tabulemi služeb, zajímavostí, produktů a nabídky aktivit podporujících rozvoj cestovního ruchu. Realizace projektu bude završena hvězdicovou jízdou z okoln ...
Read Project

 5

 FINISHED 

lán péče o krajinu Města Hustopeče (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0167)

Start date: Oct 2, 2005, End date: Jun 29, 2006,

Plán navrhne aktivní opatření ochrany a tvorby krajiny jako dohodu města s partnery o součinnosti ve prospěch ochrany životního prostředí, ekonomického rozvoje a rozvoje služeb zaměřených na venkovskou turistiku
Read Project

 4

 FINISHED 

Vídeňský ples 2006 (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0242)

Start date: Dec 21, 2005, End date: Mar 30, 2006,

V roce 2006 oslaví město Hustopeče 100 let od vybudování radnice. k tomuto výročí připravuje město symbolických 100 akcí kulturně či sportovně zaměřených. Celoroční oslavy zahájí reprezentační ples města, který se uskuteční začátkem ledna. Po úspěšném navázání přátelství s rakouským městem Poysdorf letos v říjnu v rámci Burčákových slavností, se město rozhodlo toto nově vzniklé přátelství prohloub ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Burčákové slavnosti 2005 (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0160)

Start date: Jun 30, 2005, End date: Sep 30, 2005,

Projekt navazuje na desetiletou historii Burčákových slavností, které se snaží předávat budoucím generacím národní tradice, kulturu, ale především zvýšit zájem okolního světa o zajímavou lokalitu, kterou Jižní Morava bezesporu je. Od samého začátku se tato akce chtěla odlišit od běžně zavedených slavností vína v jiných městech, např. Vinobraní v Mikulově či ve Znojmě. Hustopečské slavnosti na rozd ...
Read Project

 2

 FINISHED 

České a moravské vinařství - 1.rok v EU (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0053)

Start date: Apr 6, 2005, End date: Apr 30, 2005,

Projekt navazuje na předchozí ročník vinařského sympozia konaného ku příležitosti vstupu ČR do EU, dne 30.4.2004 v Hustopečích. Město Hustopeče plánuje tuto akci pořádat každoročně a vytvořit tak tradici setkávání subjektů působících ve vinařství a vinařů samotných. Projekt zpracovává téma – Co se pro vinaře změnilo rok po vstupu do EU. V letošním roce se jako přednášející účastní např. představit ...
Read Project

 2