Search for European Projects

Konference In memoriam Johann Wolfgang Brügel (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0434)
Start date: Aug 31, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je konání bilaterálního vědeckého kolokvia, jehož ústředním tématem bude osobnost německého sociálně demokratického politika JUDr. Johanna Wolfganga Brügela (1905 Hustopeče – 1986 Londýn), jeho historické dílo, politická činnost a exilová angažovanost v boji proti komunismu v Československu. Kolokvium se bude věnovat také z toho vyplývající problematice rakouské sociální demokracie v Československu v letech 1934 – 1945. Z tohoto důvodu jsou spolugaranty konference a partnery projektu Rakouská společnost pro soudobé dějiny (Ősterreichische Gesellschaft fűr Zeitgeschichte) včele s jejím prezidentem Dr.Gustavem Spannem a Institut pro soudobé dějiny Univerzity Vídeň (Institut fűr Zeitgeschichte Universität Wien) v čele s Prof. Dr. Antonem Staudingerem. Z české strany je hlavním pořadatelem kolokvia Město Hustopeče (resp. Městské muzeum a galerie Hustopeče) ve spolupráci s Prof. PhDr. Vilémem Prečanem (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, předseda správní rady Československého dokumentačního střediska, o. p. s.). Na kolokviu se předpokládá účast 24 osob, z toho 18ti odborníků z České republiky (jedná se o historiky z Univerzity Karlovy, z Univerzity J. E. Purkyně v Olomouci, Ústavu soudobých dějin AV ČR, Masarykova ústavu a Masarykovy dělnické akademie a osobní přátele J. W. Brűgela a znalce německé sociální demokracie v Československu) a 6ti odborníků z Rakouska. Prestižnost celé akce bude podtrhovat osobní účast 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Doc. JUDr. Petra Pitharta.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   75 600,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants