Search for European Projects

Vídeňský ples 2006 (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0242)
Start date: Dec 21, 2005, End date: Mar 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

V roce 2006 oslaví město Hustopeče 100 let od vybudování radnice. k tomuto výročí připravuje město symbolických 100 akcí kulturně či sportovně zaměřených. Celoroční oslavy zahájí reprezentační ples města, který se uskuteční začátkem ledna. Po úspěšném navázání přátelství s rakouským městem Poysdorf letos v říjnu v rámci Burčákových slavností, se město rozhodlo toto nově vzniklé přátelství prohloubit prostřednictvím častějších setkávání zejména v oblasti kultury, sportu apod.. Právě s ohledem na tuto skutečnost bude zahajovací ples pojat ve stylu vídeňských valčíků z období konce Rakousko - Uherské monarchie, k jehož organizaci přizvalo město i partnera z Rakouska, u kterého se tento návrh setkal s velikým zájmem, a již nyní se podílí na přípravách programové skladby plesu. Vedle skutečnosti, že většina pořadatelů i řada návštěvníků se zúčastní akce v dobovém kostýmu, navštíví ples i samotný císař se svou rodinou v doprovodu ostrostřelců, což zajistí skupina nadšenců tohoto období monarchie, která působí v Brně a navštěvuje všechny podobně historicky zaměřené akce. Plesová tombola bude sestavena především ze sortimentu blížícího se zmíněnému období slavných vídeňských bálů. Atmosféru dokreslí i výstava dobových fotokopií z hustopečského archívu, která přiblíží návštěvníkům nejen tehdejší podobu města, ale i jeho výrazné osobnosti.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   99 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants