Search for European Projects

Burčákové slavnosti 2005 (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0160)
Start date: Jun 30, 2005, End date: Sep 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Projekt navazuje na desetiletou historii Burčákových slavností, které se snaží předávat budoucím generacím národní tradice, kulturu, ale především zvýšit zájem okolního světa o zajímavou lokalitu, kterou Jižní Morava bezesporu je. Od samého začátku se tato akce chtěla odlišit od běžně zavedených slavností vína v jiných městech, např. Vinobraní v Mikulově či ve Znojmě. Hustopečské slavnosti na rozdíl od jiných oslavují to, co vínu předchází, tj. Burčák, jak je patrno ze samotného názvu. A nejen tímto se slavnosti liší od již zmíněných akcí. Odlišují se především skutečností, že na rozdíl od zmíněných měst, která zadávají pořádání slavností uměleckým agenturám, si Hustopeče celé slavnosti připravují a pořádají ve vlastní režii, k čemuž slouží i tzv. Burčáková komise, která dohlíží na samotné přípravy akce. V rámci Burčákových slavností mohou návštěvníci shlédnout ukázky lidových řemesel, národních tradic, folklóru, ale ochutnat i několik druhů již zmíněného burčáku.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   150 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants