Search for European Projects

5 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Comenius viridis

Start date: Jan 31, 2013, End date: Jun 29, 2015,

Ekologická výchova se v posledních letech dostává stále více do popředí v rámci důležitosti výuky na středních a základních školách. V regionu Krkonoš jsou hlavními nositeli vzdělávání v této oblasti obě správy Krkonošského národního parku a Středisko ekologické výchovy SEVER. Všechny tři instituce společně dlouhodobě spolupracují. Podnětem k realizaci projektu se staly požadavky na větší systemat ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Fauna Krkonoš

Start date: Jul 31, 2012, End date: Jun 29, 2015,

Bilaterální biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze je jedno z nejcennějších území, které se na česko-polskéhranici nachází. Správy národních parků z obou stran hranice dlouhodobě pečují o ochranu a obnovu biodiverzitya zlepšení stavu přírodních stanovišť na své území, které je dokonce pod ochranou UNESCO či NATURA 2000.Důležitým předpokladem pro správná managementová opatření je znalost aktuáln ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN

Start date: Aug 31, 2010, End date: Aug 30, 2014,

Krkonošský národní park je jednou z nejvýznamnějších chráněných lokalit v ČR i PR. Správy obou národních parků spolupracují v mnoha oblastech. Dokonce i na evropské úrovni jsou Krkonoše chápány jako jeden celek (Europark, Bilaterální biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze). Realizace projektu vyplývá z neustále potřeby zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků Správy KRNAP a KPN. Nutnost sp ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Rozvoj turistické infrastruktury KRNAP a KPN

Start date: May 31, 2010, End date: Aug 30, 2013,

... cké stezky a průvodce ve 4 jazykových mutacích. Společnou propagací projektu je zajišťován co nejširší dopad mezi návštěvníky.
Read Project

 2

 FINISHED 
Správa KRNAP i KPN jsou významné veřejné instituce v oblasti Krkonoš, které spolu dlouhodobě spolupracují v různých rovinách. Ekologická výchova je jednou ze základních činnost obou partnerů. Jelikož se Krkonoše rozkládají na obou stranách hranice států, je logické, že tato aktivita vychází ze stejných potřeb a podkladů. Společná příprava projektu započala již koncem roku 2007, kde se partneři spo ...
Read Project

 2