Search for European Projects

Rozvoj turistické infrastruktury KRNAP a KPN
Start date: May 31, 2010, End date: Aug 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Krkonoše jsou významným turistickým centrem česko-polského příhraničí. Oba národní parky již mnoho let spolupracují na rozvoji turistické infrastruktury, která je však stále nedostatečná, neboť ročně navštíví KRNAP 10 mil. a KPN 2 mil. turistů. Oba parky nabízejí bohatou síť turistických cest a na české straně i informační centra. V rámci projektu se rozšíří nabídka turistické infrastruktury a atraktivností a zlepší se dostupnost informací v KPN. Společný projekt je zaměřen na přírodní bohatství hor. Programová nabídka je zaměřena na unikátní geologii, geomorfologii a floru Krkonoš, přičemž se vzájemně česká a polská část doplňuje. Ve vrchlabské památkové zóně dojde k revitalizaci klášterní zahrady s přilehlými plochami, kde bude možné bezplatně shlédnout rastrový záhon s typickými rostlinami, sad starých odrůd ovocných stromů, nášlapnou stezku s různými povrchy a altánem, geologickou expozici s kameny. V Karpaczi vznikne rekonstrukcí objektu z 19. stol., jenž představuje typickou regionální architekturu, Informační centrum KPN. V jeho útrobách bude kromě informačního centra také expozice geologie a geomorfologie, pracovní sál, kde si turisté budou moci vytvořit vlastní směs bylin, konferenční místnost v patře (setkání partnerů, školení průvodců atd.), kanceláře a zázemí objektu. Ve volně stojícím domku vznikne Domek laboranta přibližující dávný cech bylinkářů. V okolí povstane stezka léčivých bylin a keřů. U objektu bude dále začínat nová geologická stezka ukazující přírodní bohatství přímo v terénu. Prvky publicity a propagace budou společné i individuální.Činnosti budou probíhat dle harmonogramu a koordinovat je bude vytvořený pracovní tým. Achievements: Projekt staví na základech dlouholeté spolupráce mezi Správou KRNAP a polského KPN. Cílem projektu bylo rozšíření nabídky cestovního ruchu v Krkonoších. Hlavní aktivitou na české straně byla revitalizace klášterní zahrady ve městě Vrchlabí. V zahradě byla realizována nášlapná stezka s altánem (simulující různé povrchy chodníků v horách), instalována geologická expozice, vysazen záhonový rastr (typické rostliny Krkonoš), sad, vybudována ohradní zeď a umístěn mobiliář. Na polské straně vzniklo nové informační centrum KPN a zároveň byla zpřístupněna památka tradičního regionálního stavitelství. V jejím přízemí se nachází expoziční sál a dílna pro návštěvníky. V okolí vznikla zahrada bylinek a krkonošských keřů. V rámci projektu vznikly i dvě turistické stezky a průvodce ve 4 jazykových mutacích. Společnou propagací projektu je zajišťován co nejširší dopad mezi návštěvníky.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   1 487 951,26
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants