Search for European Projects

Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN
Start date: Aug 31, 2010, End date: Aug 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Krkonošský národní park je jednou z nejvýznamnějších chráněných lokalit v ČR i PR. Správy obou národních parků spolupracují v mnoha oblastech. Dokonce i na evropské úrovni jsou Krkonoše chápány jako jeden celek (Europark, Bilaterální biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze). Realizace projektu vyplývá z neustále potřeby zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků Správy KRNAP a KPN. Nutnost společných postupů při péči o Krkonoše vede oba partnery ke společné péči o odbornou přípravu, kvalifikaci a rozvoj zaměstnanců. Výměnné stáže pro pracovníky parků a odborná školení v různých problematikách přenesou dobré zkušenosti z ochrany o přírodu přes hranice. Velmi důležitá je potřeba sjednotit terminologii a z toho důvodu vznikne v průběhu realizace terminologický slovník, který bude využíván širokou veřejností a samosprávami v regionu. Významný prvkem projektu je zvyšování jazykových znalostí. Pracovníci parků přicházejí do velmi častého kontaktu nejen mezi sebou, ale i s návštěvníky hor a dalšími subjekty. Stoupající návštěvnost Poláků v KRNAP a Čechů v KPN přináší potřebu komunikovat v polském resp. českém jazyce. Po celou dobu projektu bude probíhat výuka pro 30 českých a 36 polských pracovníků, kteří nejčastěji přichází do kontaktu se zahraničními osobami. Pohyb v národním parku je regulován návštěvním řádem. Dalším z výstupů projektu je vydání společného návštěvního řádu, který umožní orientaci v předpisech obou států a zjednoduší komunikaci turistů a strážců. Výstupem projektu bude taktéž vypracování loga, které budou oba národní parky využívat při společných aktivitách a dali tak všem najevo, že Krkonoše jsou z jejich pohledu jen jedny.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 83.9%   208 330,47
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants