Search for European Projects

Comenius viridis
Start date: Jan 31, 2013, End date: Jun 29, 2015 PROJECT  FINISHED 

Ekologická výchova se v posledních letech dostává stále více do popředí v rámci důležitosti výuky na středních a základních školách. V regionu Krkonoš jsou hlavními nositeli vzdělávání v této oblasti obě správy Krkonošského národního parku a Středisko ekologické výchovy SEVER. Všechny tři instituce společně dlouhodobě spolupracují. Podnětem k realizaci projektu se staly požadavky na větší systematičnost nabízených vzdělávacích programů a jejich vzájemné propojení. Druhým podnětem je pak potřeba všech partnerů vyřešit studijní programy v návaznosti na realizované projekty ve výstavbách center vzdělávání ve Vrchlabí a Horním Maršově, které budou ukončeny v roce 2013 a obnovu výukových sálů ve Szklarzske Porębie. Projekt se dá rozčlenit do tří etap. V první etapě budou připravovány výukové programy pro základní a střední školy, které budou žáci navštěvovat v rámci exkurzí a seminářů pořádaných partnery. Celkem bude vytvořeno 24 nových nebo inovovaných programů, kdy každý z partnerů vytvoří 8 programů. Programy budou tvořeny pracovníky partnerů, ale i externími dodavateli na klíč. K realizaci programu budou vytvářeny metodiky, výukové materiály a také dojde k nezbytnému technickému a materiálovému dovybavení vzdělávacích center. V druhé fázi projektu bude probíhat pilotní testování na 5 českých a 5 polských školách. Vybrané školy budou zastupovat základní i střední stupeň vzdělávání. Ve třetí fázi se vzdělávací programy nabídnou ve školním roce 2014/2015 ostatním školským zařízením. Pro žáky pilotních škol budou připraveny 3 společná setkání. Pro pedagogy a odborníky budou připraveny dva hodnotící workshopy a závěrečná konference.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 82.2%   529 941,22
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants