Search for European Projects

13 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges HLF 20/16

Start date: Dec 31, 2010, End date: Jul 30, 2013,

Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 
V současné době jsou běžecké lyžařské tratě nepravidelně upravovány, zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků. Projekt se zaměřuje na úpravu lyžařských běžeckých stop v příhraniční oblasti Čerchov- Gibacht. V rámci projektu bude pravidelně strojově upravováno 25 km běžeckých lyžařských stop, čímž se zabezpečí kvalitní podmínky jak pro profesionální sportovce tak i širokou veřejnost zejmé ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Česko-bavorská kuchyně (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0522)

Start date: Dec 14, 2006, End date: Dec 13, 2007,

Cílem projektu je pomocí zdokumentování tradičních chodských a bavorských receptů přispět k zachování tradic. Jde o recepty, které jsou zachovány v archivech muzea a z běžného života se již ztrácejí. Předmětem projektu je vyhledání a zdokumentování receptů tradiční chodské a bavorské kuchyně a prezentace těchto pokrmů na společném česko - bavorském večeru. Výstupem projektu bude dokument, který bu ...
Read Project

 2

 FINISHED 

pagace kultury - Léto 2007 v Domažlicích (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0556)

Start date: Dec 17, 2006, End date: Aug 30, 2007,

Cílem projektu je větší zviditelnění a zkvalitnění propagace města Domažlice, centra regionu s bohatou folklorní tradicí a dosud žijícím národopisem. Celoročně navštěvují město i region turisté z Čech i ze zahraničí, zejména ze sousedního Bavorska. Pro ně a pro občany města chystá MKS Domažlice pestrou nabídku kulturních a turistických programů, jež v letních měsících vrcholí v největší kulturní u ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na modernizaci a dovybavení lyžařského areálu SK, který je v posledních sezónách stále častěji navštěvován lyžaři z šiřšího okolí a v rámci rozvíjení ubytovacích kapacit v obci i zahraničními, zejména německými a nizozemskými návštěvníky. Obec a areál leží v atraktivní šumavské oblasti, kde v současné době probíhá značný rozvoj turismu. Obec leží v blízkosti města Kašperské Hor ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Setkání rodáků a přátel obce se uskuteční dne 10. června 2006. Od 13 h bude akce slavnostně zahájena u kostela Nejsvětější trojice a budou přestaveny symboly obce. Ve 13:20 h - průvod obcí k památníku padlých s položením věnce a květin u pamětní desky Boženy Němcové, ve 13:45 h seznámení s kulturním programem, vystoupení dechové hudby Domažličanka na podiu za obecním úřadem, dále vystoupí dětský ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Oslavy 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci Chrastavice se uskuteční dne 2. září 2006. Ve 13:00 bude akce za účasti německých kolegů zahájena. Od 14:15 proběhne slavnostní schůze, jejíž součástí bude ocenění dlouhodobých členů SDH. V 15:15 - průvod k pomníku padlých, položení květin. Od 15:45 bude probíhat prohlídka nově vybudované zbrojnice. V 16:15 se uskuteční ukázka z činno ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Výstavba cyklostezky v úseku Domažlice-Havlovice, vyznačení cyklostezky v úseku Havlovice -Babylon. Jde o stavební realizaci uvedeného projektu v délce cca 3km a vyznačení v délce cca 6km.
Read Project

 2

 FINISHED 

Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť 2006 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0226)

Start date: Sep 29, 2005, End date: Sep 29, 2006,

Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť 2006 jsou druhým nejstarším folklorním festivalem v České republice, v roce 2005 oslavily půlstoletí své existence. Každý rok navštíví město několik desítek tisíc návštěvníků nejen z ČR, ale i ze zahraničí, převážně ze sousedního Bavorska, aby shlédli více než dvacet různých programů, během nichž se na čtyřech scénách představí na 500 účinkujících.Chodské slavno ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Domažlice jsou městskou památkovou rezervací, centrem Chodska a vstupní branou do CHKO Český les. To je hlavním důvodem, proč město tak hojně navštěvují turisté tuzemští i zahraniční, zejména z Bavorska. Především jim by měla posloužit zamýšlená nová řada průvodců. Cílem projektu je proto vyhotovit řadu prospektů, které svým grafickým a obsahovým řešením budou na sebe navazovat. Jimi se otevře cel ...
Read Project

 2

 FINISHED 
2009 wurde ein neuer Hochwasserspeicher – der Drachensee – in der Grenzregion Furth im Wald – Eschlkam geflutet. Neben dem Hochwasserschutz ist es Ziel der Projektpartner, die touristische Infrastruktur im Einzugsgebiet des Sees beiderseits der Grenze im Rahmen des Ziel 3-Programms Bayern – Tschechien zu verbessern und somit die Attraktivität des Gebietes für Feriengäste zu erhöhen. Im Zuge dessen ...
Read Project

 1