Search for European Projects

Modernizace a dovybavení lyžařského areálu SK Nezdice na Šumavě (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0340)
Start date: Jan 31, 2006, End date: Mar 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na modernizaci a dovybavení lyžařského areálu SK, který je v posledních sezónách stále častěji navštěvován lyžaři z šiřšího okolí a v rámci rozvíjení ubytovacích kapacit v obci i zahraničními, zejména německými a nizozemskými návštěvníky. Obec a areál leží v atraktivní šumavské oblasti, kde v současné době probíhá značný rozvoj turismu. Obec leží v blízkosti města Kašperské Hory a asi cca 15 km od Sušice. Cílem činnosti SK je vytváření podmínek pro provoz areálu se zaměřením na děti a rodiny s dětmi. Protože areál nabízí mírné sjezdovky je vhodný pro výuku lyžování i snowboardingu. Areál je stále častěji navštěvován školními výcviky. Protože obec Nezdice na Šumavě je v dlouhodobém parntnerském vztahu s partnerem projektu z Bavorska, je navázání spolupráce na této sportovní rovině jen pokračování vzájemné spolupráce. Cílem projektu je tedy podpoření příhraničního cestovního ruchu a samozřejmě možnost účasti bavorského partnera na každoročních lyžařských závodech pro děti i dospělé. Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti areálu a to ve vztahu ke zpřísňujícím se normám upravujícím provoz vleků a lanovek v rámci přibližování k evropským standartům. Další cílem projektu je zvýšení kvality služeb pro návštěvníky. Projekt je tedy zaměřen na koupi sněžného pásového vozidla (rolby) a dále na zakoupení bezpečnostního kamerového systému a bezpečnostního ozvučení dráhy vleku. Oba tyto bezpečnostní prvky jsou předpokládaným zákonným standartním vybavením.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   375 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants