Search for European Projects

spekt - turistické cíle v Domažlicích a okolí (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0227)
Start date: Oct 2, 2005, End date: Jul 27, 2006 PROJECT  FINISHED 

Domažlice jsou městskou památkovou rezervací, centrem Chodska a vstupní branou do CHKO Český les. To je hlavním důvodem, proč město tak hojně navštěvují turisté tuzemští i zahraniční, zejména z Bavorska. Především jim by měla posloužit zamýšlená nová řada průvodců. Cílem projektu je proto vyhotovit řadu prospektů, které svým grafickým a obsahovým řešením budou na sebe navazovat. Jimi se otevře celá edice průvodců, kterou bude možné v budoucnu dále rozšiřovat. Jejich podoba usnadní předávání informací pracovníky MIC návštěvníkům a zjednoduší orientaci turistů v městě a okolí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   74 925,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants