Search for European Projects

Česko-bavorská kuchyně (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0522)
Start date: Dec 14, 2006, End date: Dec 13, 2007 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je pomocí zdokumentování tradičních chodských a bavorských receptů přispět k zachování tradic. Jde o recepty, které jsou zachovány v archivech muzea a z běžného života se již ztrácejí. Předmětem projektu je vyhledání a zdokumentování receptů tradiční chodské a bavorské kuchyně a prezentace těchto pokrmů na společném česko - bavorském večeru. Výstupem projektu bude dokument, který bude obsahovat recepty na tradiční pokrmy. Ty tak budou do budoucnosti připraveny pro tisk kuchařky chodských a bavorských tradičních receptů, které díky tomu zůstanou zachovány i pro příští generace.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 74.4%   39 449,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants