Search for European Projects

pagace kultury - Léto 2007 v Domažlicích (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0556)
Start date: Dec 17, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je větší zviditelnění a zkvalitnění propagace města Domažlice, centra regionu s bohatou folklorní tradicí a dosud žijícím národopisem. Celoročně navštěvují město i region turisté z Čech i ze zahraničí, zejména ze sousedního Bavorska. Pro ně a pro občany města chystá MKS Domažlice pestrou nabídku kulturních a turistických programů, jež v letních měsících vrcholí v největší kulturní události a nejvýznamnějším produktu cestovního ruchu v Domažlicích - Chodských slavnostech. O těchto akcích je třeba návštěvníky města informovat, a to na nadregionální, mezinárodní úrovni.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 49.9%   87 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants