Search for European Projects

7 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Euregionale Grenzraumentwicklung 2014/15

Start date: Dec 31, 2013, End date: Jun 29, 2015,

Read Project

 2

 FINISHED 

Euregionale Grenzraumentwicklung 2011-2013

Start date: Dec 31, 2010, End date: Dec 30, 2013,

Read Project

 2

 FINISHED 
Cílem projektu je zlepšení komunikace mezi sekcemi Euroregionu (Šumava - Bayerischer Wald) a zvýšení informovanosti členů Euroregionu. Jednou z aktivit projektu je pravidelné vydávání měsíčníku s informacemi o činnosti sekcí Euroregionu a o jejich přeshraničních aktivitách.V rámci projektu se uskuteční dvě třídenní setkání české a bavorské sekce Euroregionu, na kterých bude konzultován společný po ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Seminář: Účetnictví bez hranic II (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0472)

Start date: Aug 30, 2006, End date: Jan 30, 2007,

...ojektu reaguje na vstup ČR do EU a s tím spojenou změnu účetní legislativy. V současnosti roste čerpání dotací z EU, s jejímž správným zaúčtováním se potýká mnoho měst a obcí z Euroregionu. Proto se v rámci projektu uskuteční dvoudenní seminář na téma rozpočet obce. Předpokládaná účast je 120 účetních z regionu. Na semináři vystoupí 5 lektorů (4 z ČR, 1 ze SRN). Každá přednáška bude zaměřená na ji ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Český partner projektu organizuje dvoudenní zájezd po Šumavě za účasti zástupců z německé strany. Účastníky zájezdu jsou na německé i české straně zástupci informačních center a dále na české straně také členové komise CR při ERN Šumava a zástupci krajů. Cílem projektu je prohloubení znalostí o českokrumlovském regionu, zlepšení informovanosti o turistické nabídce daného regionu, navázání úzké sp ...
Read Project

 2

 FINISHED 
...německé strany. Účastníci zájezdu jsou na německé straně zástupci informačních center a na české straně též zástupci informačních center , dále členové komise CR při Euroregionu Šumava a zástupci krajů. Cílem projektu je prohloubení znalostí profesní skupiny zaměstnanců o objektech venkovské turistiky. Termín realizace je plánován na konec října 2005. Součástí projektu je vydání turistických česk ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Seminář účetnictví bez hranic (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0307)

Start date: Sep 29, 2005, End date: Jan 30, 2006,

...reakcí na vstup ČR do EU a s tím spojenou změnu účetní legislativy. V současné době roste čerpání dotací z EU, s jejímž správným zaúčtováním se potýká mnoho měst a obcí z Euroregionu Šumava. Proto se v rámci projektu uskuteční dvoudenní seminář na téma rozpočet obce. Předpokládaná účast je 100 účetních z regionu. Na semináři vystoupí 4 lektoři (3 z ČR, 1 ze SRN). Každá přednáška bude zaměřená na j ...
Read Project

 2