Search for European Projects

11 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
"In a disaster situation three things contribute to a success: having the right resource available in the shortest time, with the highest relevance and at the right location.Access to necessary information, communication with other rescuers and stakeholders as well as the availability of resources are key factors in minimizing damage and loss of life.Large scale disasters and crisis situations inc ...
Read Project

 13

 FINISHED 

Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis

Start date: Jun 30, 2013, End date: Feb 27, 2015,

Účelem projektu je vytvoření nového turistického produktu v česko - polském příhraničí - PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH. Ucelený turistický produkt - naučná stezka. Důvodem vzniku produktu je nezbytnost rozšíření produktové nabídky v letním období. Oproti zimní sezóně, kdy je vyšší návštěvnost zajištěna, především díky horským lyžařským střediskům, letní nabídka naopak značně zaostává za možnostmi a pote ...
Read Project

 9

 FINISHED 

Mediterranean Innovation and Research Coordination Action (MIRA)

Start date: Jan 1, 2008, End date: Jan 31, 2013,

The present Coordination Action aims at developing the objectives of the INCO-Net MPC action as described in the Call for proposals, to further enhance regional S&T dialogue in the Mediterranean Region and the complementarities with activities carried out by other European Policy instruments, notably the Union for the Mediterranean (UfM). These objectives are focused on creating a dialogue platfor ...
Read Project

 33

 FINISHED 

Researchers' Night in Montenegro 2011 (MONTENIGHT2011)

Start date: May 1, 2011, End date: Nov 30, 2011,

"The Researchers Night in Montenegro 2011 project will continue the success story of the Nights 2009 and 2010, organized by the same consortium, Montenegrin Science Promotion Foundation – PRONA, Ministry of Science and Natural History Museum, in bridging the gap between the researchers and wider public. All events will take place on Friday, 23 September, from 12 – 24, with the central events (Hand ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Researchers' Night in Montenegro 2010 (MONTENIGHT2010)

Start date: May 1, 2010, End date: Nov 30, 2010,

"The Researchers Night in Montenegro 2010 is a seven (7) months long project, focused around the event of European Researchers Night 2010, happening in five (5) Montenegrin towns on September 24. It has the main aim to reduce the gap between researchers and wider public, but at the same time it represents one of the few occasions when science is celebrated in Montenegro.The Night will encompass ac ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Researchers' Night in Montenegro (MONTENIGHT)

Start date: Jun 1, 2009, End date: Oct 31, 2009,

"Evidence of the gap between researchers and the public in Montenegro are numerous. Even the top Montenegrin researchers are not present in public life in a structured way nor recognised by wider public so that they could be identified as role models for young people. With the process of integration of Montenegro to the EU, research career opportunities are becoming more diverse and attractive, wh ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Kladské pomezí bez hranic

Start date: Jan 31, 2007, End date: May 30, 2008,

Účelem projektu je zvýšení zájmu o turistickou oblast Kladského pomezí a začlenění do její propagace turisticky atraktivní místa na polské straně. Výstava fotografií Kladské pomezí bez hranic představí nejvýznamnější atraktivity Kladského pomezí v 11-ti městech.Připomene desáté výročí založení obecně prospěšné společnosti Branka. Internetové stránky budou doplněny o atraktivity na polské st ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na zpracování přípravné dokumentace cyklistické stezky Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice Opava (státní hranice). Tato přípravná dokumentace bude obsahovat vyhledávací studii, studii proveditelnosti a další podkladovou dokumentaci pro posouzení projektu (majetkoprávní rozbor včetně projednání, geodetické zaměření). Zpracovaná přípravná dokumentace bude podkladem pro další ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Velkého Poříčí. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, Běloves (hraniční přechod) – Velké Poříčí – Malá Čermná (hraniční přechod) dostavbou cyklostezky v úseku obce Velké Poříčí. Přímo navazuje na stavby úseků na k.ú. Náchoda a Kudowy Zdrój. Náchod, Velké Poříčí ai Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice do i ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Náchoda. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, centrum - hraniční přechod Běloves. Navazuje na stavby úseků Malé Poříčí - Velké Poříčí, Velké Poříčí - Malá Čermná a Kudowy Zdrój. Náchod i Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice do infrastruktury, která je využívána místními občany i turisty obou států, což ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Náchoda. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, Běloves (hraniční přechod) – Velké Poříčí – Malá Čermná (hraniční přechod) dostavbou cyklostezky v úseku Náchod (Malé Poříčí) – Velké Poříčí. Přímo navazuje na stavby úseků na k.ú. Velkého Poříčí a Kudowy Zdrój. Náchod i Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice ...
Read Project

 4