Search for European Projects

řípravná dokumentace cyklistické stezky Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice-Opava (státní hranice) (Přípravná dokumentace cyklistické stezky Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice-Opava (státní hranice))
Start date: Sep 26, 2005, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na zpracování přípravné dokumentace cyklistické stezky Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice Opava (státní hranice). Tato přípravná dokumentace bude obsahovat vyhledávací studii, studii proveditelnosti a další podkladovou dokumentaci pro posouzení projektu (majetkoprávní rozbor včetně projednání, geodetické zaměření). Zpracovaná přípravná dokumentace bude podkladem pro další budoucí řízení a významně urychlí vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Budoucí realizace této cyklostezky umožní zprůjezdnění trasy regionálního významu propojující vyhledávanou turistickou oblast se zámkem Hradec nad Moravicí. Trasa bude navazovat na síť cyklotras v Polsku.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   391 272,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants