Radmila Radosavljević

 Education and Training
 Environmental protection


: Feb 27, 2020


About Me

Ја сам инжењер заштите животне средине и занимања. Радим на пројектима / темама везаним за развој друштвених иновација, културно подржавање тржишта, архитектуру, образовање и обуку младих.

Консултант, руководилац пројекта.

Fields of Expertise:

 Sustainable Tourism
 Architecture
 Copywriting

Ideas in Progress

Calls Followed
No calls followed!