Search for European Projects

8 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Intermodal rail freight Twin hub Network Northwest Europe (ITN)

Start date: Dec 31, 2009, End date: Sep 29, 2015,

The AIM of the project is to make intermodal rail transport in. from and to NWE more competitive. in particular between the Dutch and the Belgian seaports and European inland terminals. in this way creating the conditions to shift flows from the road to the rail sector. providing in more sustainable and robust transport and a higher network connectivity and territorial cohesion within NWE. The cen ...
Read Project

 13

 FINISHED 

Duurzame zeehavens

Start date: Oct 31, 2012, End date: Dec 30, 2014,

In het project Duurzame zeehavens werken de havenbesturen van Gent, Zeebrugge, Oostende, Antwerpen en Terneuzen/Vlissingen samen rond duurzame ontwikkeling. In het bijzonder leggen ze hierbij de focus op energetische verduurzaming.Kern van het project is de oprichting van een tweeledig lerend netwerk, dat enerzijds bestaat uit de betrokken projectpartners die regelmatig grensoverschrijdend overleg ...
Read Project

 5

 FINISHED 
The PAC2 cluster will capitalise on transport projects to raise awareness of best practice and development potentials for multimodal connectivity in the 2 Seas Small and Medium Sized (SMS) ports. It also aims to trigger follow-up activities that enhance landside & seaside accessibility, enabling the Programme area to support a truly integrated internal market and thrive on the global scale.
Read Project

 11

 FINISHED 

Grenzeloze Logistiek

Start date: Sep 30, 2011, End date: Sep 29, 2014,

De grensregio Vlaanderen-Nederland heeft het potentieel en de ambitie om uit te groeien tot de logistieke topregio van Europa. De stuurgroep Interreg Vlaanderen-Nederland heeft kort na de start van het programma de behoefte uitgesproken dat er rondom het thema logistiek een substantieel project zou worden geïniteerd. Het resultaat daarvan is het project “Grenzeloze Logistiek” dat tot doel heeft de ...
Read Project

 12

 FINISHED 

s adapting to change (PATCH)

Start date: Dec 31, 2007, End date: Jun 29, 2012,

... oviding a best practice not only for Hampshire, but for the whole UK and beyond.The Port of Ramsgate implemented new dredging techniques that were developed during a specialized workshop organized by Zeeland Seaports. Identifying new cost-efficient ways of dredging helped lower the strain on local public funding. Better traffic management in PATCH port territories - In Calais, the port's operation ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Aanleiding voor dit project was het samenwerkingsakkoord dat tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports werd gesloten. Het doel was een grensoverschrijdende haven- en milieucluster te ontwikkelen. Het onderzoeksproject ging na of de havengebieden van Gent en Zeeland Seaports strategische voordelen konden verkrijgen door middel van samenwerking. Al in Interreg I was onderzocht hoe de integrat ...
Read Project

 4

 FINISHED 
... vengebied Gent-Terneuzen. Koppeling Veiligheidsplannen kan worden gezien als de eerste concrete samenwerking tussen de havens, voortgekomen uit het Onderzoeksproject Integratie Havengebieden Gent en Zeeland Seaports De initiatieven ter verbetering van de veiligheid waren zowel gericht op de bedrijven in het gebied als op de omgeving. Doordat deze veiligheid in het totale gebied een planmatige bena ...
Read Project

 10

 FINISHED 
Bedrijventerreinmanagement vindt momenteel voorzichtig zijn ingang in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. In nauwe samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen wilden de uitvoerders van dit project bedrijventerreinmanagement structureel verankeren op een aantal domeinen. Bedrijventerreinmanagement wordt beschouwd als een pro-actief instrument ter verduurzaming van het bedrijvent ...
Read Project

 13