Search for European Projects

Research Project Integration port areas Ghent and sea country Seaports (Onderzoeksproject integratie havengebieden Gent en Zeeland Seaports)

Aanleiding voor dit project was het samenwerkingsakkoord dat tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports werd gesloten. Het doel was een grensoverschrijdende haven- en milieucluster te ontwikkelen. Het onderzoeksproject ging na of de havengebieden van Gent en Zeeland Seaports strategische voordelen konden verkrijgen door middel van samenwerking. Al in Interreg I was onderzocht hoe de integratie kon plaatsvinden tussen de havens in Euregio Scheldemond. In dat project, Maritieme Samenwerking, ging men zelfs uit van intensieve samenwerking tussen alle havens in de euregio. Dat bleek onhaalbaar; er zijn nu eenmaal nog altijd concurrerende belangen. Dit kwam wederom naar voren in de Scheldemond Havendag, in 2000. In 2005 echter, konden tussen Terneuzen en Gent al wel de eerste stappen worden gezet, al zijn deze bescheiden. In ieder geval bleek een Koppeling Veiligheidsplannen tussen beide havens mogelijk. De afronding van het onderzoek was succesvol, en heeft zo gezorgd voor meer concrete samenwerkingsverbanden tussen beide havens. Dit is van groot belang omdat de havens van Gent en Terneuzen gezien hun ligging nu eenmaal sterk van elkaar afhankelijk zijn. Ruimtelijk-functioneel kan je eigenlijk spreken van één havengebied, maar bestuurlijk nog zeker niet. Specifiek te noemen als verdieping van de samenwerking, gestart via dit onderzoek, is het initiatief Grenzeloze Kanaalzone, dat werd opgestart met de nog binnen Interreg III ondersteunde Startconferentie Grenzeloze Kanaalzone. Ook via de projecten Bio Base Europe en Samen Oogsten in de Kanaalzone en het overleg van de Kanaalzonegemeenten zijn en worden nog forse stappen gezet in de concrete, verdiepte samenwerking tussen de havens en de verantwoordelijke bestuurders. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   92 925,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants