Search for European Projects

8 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 4

 FINISHED 
Read Project

 3

 FINISHED 
Obsahem projektu je vytvoření portálu cykloturistiky Jihomoravského kraje pro širokou veřejnost v návaznosti na region Dolní Rakousko. Portál bude součástí internetové prezentace Jihomoravského kraje. Bude rozdělen podle plnění svých funkcí pro odbornou a laickou veřejnost. Přístup do odborné části bude omezený pro vybrané subjekty, ke kterým budou patřit města a obce regionu, zájmová sdružení, ...
Read Project

 16

 FINISHED 

Vinné sklepy na Podluží (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0295)

Start date: Aug 31, 2006, End date: Sep 29, 2007,

Cílem projektu je vytvoření základního pilíře společného systému otevřených vinných sklepů v Regionu Podluží a regionu Weinviertel Dreiländereck. Jedná se o posílení významu vinařské agroturistiky v turistické nabídce těchto příhraničních oblastí, kdy vinařská turistika v propojení s cykloturistikou je jejich klíčovým prvkem. Projekt povede zejména k navázání hlubší spolupráce při koor ...
Read Project

 3

 FINISHED 
CÍLEM PROJEKTU je vydání cykloprůvodce pro páteřní Moravskou vinnou stezku (290 km) spojující jihozápadní a severovýchodní okraj vinařské aglomerace na Moravě. Tato cyklostezka je páteří sítě tématických cyklotras Moravské vinařské stezky a patří k nejvyhledávanějším cyklotrasám v ČR. Průvodce bude představen během společné česko-rakouské akce „Cyklovýlet napříč vinařskou Moravou“, jehož mediální ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Cílem projektu je zmapovat jezdecké stezky a koňské stanice v kraji Vysočina. Z tohoto projektu by dále měla vzejít informační propagační brožura zabývající se popisem stávajích a připravovaných jezdeckých stezek a koňských stanic s označením poskytovaných služeb. Tento katalog vyjde jak v tištěné, tak také v elektronické podobě. Dalším výstupem budou informační semináře pro budoucí uživatele stez ...
Read Project

 8