Search for European Projects

Nový produkt pro vinařskou turistiku v příhraniční oblasti jižní Morava-Weinviertel (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0247)
Start date: Jan 14, 2006, End date: Sep 14, 2006 PROJECT  FINISHED 

CÍLEM PROJEKTU je vydání cykloprůvodce pro páteřní Moravskou vinnou stezku (290 km) spojující jihozápadní a severovýchodní okraj vinařské aglomerace na Moravě. Tato cyklostezka je páteří sítě tématických cyklotras Moravské vinařské stezky a patří k nejvyhledávanějším cyklotrasám v ČR. Průvodce bude představen během společné česko-rakouské akce „Cyklovýlet napříč vinařskou Moravou“, jehož mediálním partnerem bude Český rozhlas Brno. CÍL. SKUPINY jsou turistická domácí i zahraniční veřejnost - především cykloturisté a podnikatelé v oblasti vinařství a turist. služeb, TIC a cestovní kanceláře. Ve spolupráci s Czech Tourismem zahraniční kanceláře v Rakousku a Německu. HLAVNÍ AKTIVITOU projektu je vytvoření čtivé a přehledné kapesní publikace, jejíž obsah významně přispěje k lepší orientaci cyklistů putujících napříč vinařským regionem a její prezentace během čtyřdenní česko-rakouské cykloakce. Textová část publikace zpracuje popis trasy z hlediska orientace v terénu, databázi všech významných turistických cílů a informačních středisek a zvláštní typy Greenways, označující méně známé regionální přírodní a historické zajímavosti. Součastně představí zajímavé místní turistické produkty navazující na Moravskou vinnou stezku včetně přeshraničních produktů (např. nové tematické moravsko-rakouské přeshraniční cyklookruhy). Mapová část průvodce používá nadstandardní značení z hlediska povrchů a frekvence dopravy v jednotlivých úsecích. Dále obsahuje informace o možnostech stravování a ubytování a formou piktogramů odkazuje na navazující místní okruhy vinař. stezek. Projekt je dalším krokem k zatraktivnění Moravských vinařských stezek jako formy šetrné turistiky, která je důležitým faktorem pro rozvoj místního hospodářství a zaměstnanosti v oblastech česko-rakouského příhraničí. Rozšiřuje nabídku venkovské turistiky na j. Moravě a podporuje aktivity vedoucí ke zlepšování životního a sociálního prostředí v oblasti a spolupráce mezi partnery na obou stranách hranice.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 72.8%   290 450,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants