Search for European Projects

10 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Educational Integration of Refugees - A Classroom Approach

Start date: Sep 1, 2016, End date: Aug 31, 2018,

The European Union has been experiencing an unprecedented refugee crisis. Refugees who have found homes in the member states are now entering the education system. There is an urgent need to ensure that these students find a place in that system both to satisfy their own educational needs but also to help them integrate successfully into their host countries. Only through this integration can we g ...
Read Project

 5

 FINISHED 

The Learning Games

Start date: Sep 1, 2015, End date: Aug 31, 2017,

It is a key element of good teaching practice that the teacher will begin from the place on the learning path that the learner is currently at and then help the learner progress further along that path. In order to achieve this goal the teacher must try to use tools and techniques that best engage with the learner and indeed provide the motivation and intellectual stimulation that learners at all ...
Read Project

 6

 FINISHED 

Osnaživanje zapošljivosti mladih u području novih tehnologija

Start date: Jun 1, 2014, End date: May 31, 2015,

Six students and two professors mechanical engineering Technical School Sisak will be sent to vocational training and professional practice in the Federal Republic of Germany, Bavaria, district regen. At the same time the professors from the Technical School of Sisak of teaching programming and operating CNC machines to be disciples and companions. A vocational training area will be CNC production ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Böhmisch-bayerische Weiterbildung – "lernen ohne Grenzen"

Start date: Dec 31, 2012, End date: Mar 30, 2015,

Read Project

 2

 FINISHED 

Online Footprints

Start date: Jul 1, 2014, End date: Jan 31, 2015,

Internet is the most highly valued and widely used information and communication tool of our age. However, it brings about a various number of dangers if not used properly. Everyday, we come face to face with a number of different online risks. We leave digital footprints with each online action without being aware of it. Thus, in order to be alert about what we should expect from our online activ ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer Wald - Sumava

Start date: Aug 31, 2008, End date: Aug 30, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 

znej svého souseda (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0343)

Start date: Apr 9, 2006, End date: Mar 30, 2008,

Přeshraniční aktivní mapové podklady , které by využívali souřadnice a navigační systém GPS.Při VHS Regen se v současné době realizuje projekt zaměřený na aktivní mapy a navigaci turistů pomocí GPS .Tento projekt je územně omezen státní hranicí s Ćeskou republikou.V rámci navrhovaného projektu bude vytvořena na území, kde působí MAS Pošumaví interaktivní mapa ,na které budou v různých vrstvách zo ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt Historia magistra vitae chce umožnit školní mládeži Plzeňského kraje navštívit se svými pedagogy ojedinělou expozici Bavorsko - Čechy: 1500 let sousedství, která bude v příštím roce instalována ve Zwieselu. Návštěva výstavy je nástrojem, díky kterému bude zvýšeno kulturní a společenské povědomí mládeže na obou stranách hranice našich zemí. Podle předběžného zjištění má zájem výstavu navští ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt bude zaměřen na zmapování nabídky pro in-line skating a nordic walking v jižních Čechách a na Šumavě. Pro tyto nově se rozvíjející aktivity, které jsou vhodné i pro rozvoj cestovního ruchu jako formy šetrné k životnímu prostředí, existují dobré podmínky také v oblasti jižních Čechách a Šumavy. V bavorské části Šumavy jsou tyto aktivity rovněž rozvíjeny na vysoké úrovni, projekt tedy bude z ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Záměrem projektu je uspořádat sedmiměsíční rekvalifikační kurz „hostinská činnost“ ve spolupráci s Úřadem práce v Klatovech pro 15 účastníků především z řad nezaměstnaných do 25 let. Dále bude kurz zaměřen na nezaměstnané z ostatních věkových kategorií, na nadbytečné pracovníky a na osoby ohrožené nezaměstnaností z okresu Klatovy. Tento kurz bude zahrnovat také osmidenní odbornou praxi v b ...
Read Project

 2